Main Navigation
Main Content

Wacker Neuson i Latinamerika

En marknad full av tillväxtmöjligheter

Latinamerika som region innefattar de länder i Amerika där spanska eller portugisiska är huvudspråk – dvs. romanska språk som härstammar från ”latin” – plus de länder i Karibien där franska är huvudspråk. Beteckningen ”Latinamerika” används för att skilja dessa länder från länder i USA och Kanada där engelska är huvudspråk. Latinamerika som region har under senare år blivit betydligt viktigare av flera anledningar. Snabbare ekonomisk tillväxt, reformer som har implementerats i vissa länder och som nu börjar visa resultat, plus lägre inflation är faktorer värda att notera. Även om Latinamerikas ekonomi börjar återhämta sig från ett svagt 2016 handlar det nu om att hantera större utmaningar på individuella marknader.

Brasilien, en av regionens största och viktigaste marknader upplever en långsam återhämtning vad gäller lokal konsumtion. Argentina utvecklas också något snabbare än förväntat och perspektivet ser lovande ut för kommande år. Samtidigt står många av länderna i regionen inför utmaningar, till exempel Peru, Chile och Colombia.

Peru
(Wacker Neusons huvudkontor i Latinamerika)

Huvudstad: Lima
Officiellt språk: Spanska samt erkända dialekter: Quechua och Aimara
Statschef: Statspresident Pedro Pablo Kuczynski
Regeringschef: Premiärminister Fernando Zavala
Yta: 1 285 216 m²
Befolkning: 30 741 062 (Juli 2016)
Valuta: Peruviansk sol
Landskod: +51

Diverse lokala behov

Wacker Neuson har arbetat i den här krävande miljön i över fyra decennier. ”Det är viktigt att inse att Latinamerika täcker in 34 länder plus 11 territorier”, säger Hugo Arce som är regionchef för Wacker Neuson i Latinamerika. ”Dessa marknader är extremt diversifierade och vi måste anpassa vår strategi efter lokala förhållanden. ”Förutom olika språk finns till exempel lagstadgade regelverk, skattekrav, näringsliv, politisk situation eller relevant marknadspotential." Wacker Neuson har sitt regionala huvudkontor i Lima, Peru. Alla centralfunktioner är koncentrerade till den här platsen.

Latinamerika erbjuder fantastisk tillväxtpotential. ”Om man bara tar en titt på några indikatorer såsom BNP, avsättning av råmaterial, i synnerhet metaller, gas och olja eller progressiv industrialisering," tillägger Hugo Arce. Under senare år har en ny generation tillkommit med högre inkomster, dessa vill ha högre livskvalitet, nya produkter, tjänster och bostäder. Samtidigt är infrastrukturen allvarligt eftersatt: Hamnar, flygplatser, vägar, vattenkraftverk, telekommunikation, bostäder – allt detta måste moderniseras eller byggas nytt. Regionens konkurrenskraft är beroende av detta i framtiden. ”Vi måste utnyttja dessa möjligheter på bästa sätt", säger Hugo Arce.

”Dessa marknader är extremt diversifierade och vi måste anpassa vår strategi efter lokala förhållanden."

Hugo Arce, regionchef Latinamerika

I Latinamerika erbjuder Wacker Neuson en serie byggmaskiner från ”M-serien” som är specialanpassad efter behoven på de lokala marknaderna. Den här produktserien har robust konstruktion och uppfyller de höga kvalitetskraven från Wacker Neuson. Tack vare enklare kopplingar och reducerade tillval erbjuder dessa produkter hög kapacitet till mycket konkurrenskraftiga priser.

”I den här regionen är betongkomprimering, markkomprimering och jordförflyttning också viktiga”, rapporterar Hugo Arce. ”Vi är kända överallt för våra stampar. Under senare år har kompakta grävmaskiner, hjullastare och dumprar blivit allt viktigare och de används i många olika branscher. Dessutom går vi konstant in på nischmarknader, till exempel inom jordbruk, skogsbruk eller gruvdrift." Det gäller i synnerhet inom betongteknik. Det finns många exempel på lyckade projekt, till exempel de över 500 stavvibratorerna från Wacker Neuson som användes för att utöka Panamakanalen.

Utökningen av återförsäljarnätverket är en viktig aspekt i arbetet med att fortsätta utveckla Wacker Neuson i regionen. Målet är att stärka varumärket Wacker Neuson i Latinamerika och vinna ytterligare marknadsandelar. ”Wacker Neuson står för tillförlitlighet och tysk teknik”, säger Hugo Arce. ”Vi har stor nytta av detta i samarbetet med våra återförsäljarpartners och våra kunder känner till detta."