Cookie Control

För bästa möjliga användning av Wacker Neuson hemsida och för ytterligare optimeringar cookies används. Genom att fortsätta att surfa på Wacker Neuson webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Main Navigation

Main Content

Tillämpningar

Exempel på tillämpningar i det dagliga arbetet:

Wacker Neuson värmare erbjuder enorma fördelar
och kostnadsbesparingar. De är designade för att förbättra
klimatförhållanden på byggen och arbetsplatser samt
många andra lokaler där det krävs konstanta, särskilda
temperaturer.
Skapar en optimal arbetsmiljö i stora utrymmen.
Stöder utvecklingen av vindturbiner.
Säker värme inom gas och oljeproduktion.


Skapar en optimal arbetsmiljö i stora utrymmen.

Besparingspotential
Räkneexempel jämfört med decentraliserad användning av fyra konventionella, vattenburna luftvärmare. Du sparar upp till 58% i värmekostnader.

Din utmaning

Julhandel vid ett stort postorderföretag: För att kompensera den höga belastningen hyrs en lagerlokal under en viss tid. På grund av vintertemperaturerna utomhus, faller temperaturen inomhus tydligt under den lagligt föreskrivna lägsta temperaturen för arbetsplatser – vilket gör arbetsförhållandena olämpliga för personalen.

Vår lösning

Den vattenburna luftvärmaren HP252
HP252s innovativa värmesystem kan på nolltid förvandla en kall lagerlokal till en perfekt arbetsplats. Genom att ansluta upp till 16 värmeväxlare producerar HP252 ren och varm luft som skapar en miljö där personalen kan arbeta på ett optimalt sätt. Värmesystemet kan på konventionellt sätt placeras utanför byggnaden.

Placering av värmeväxlarna
Fördela de flexibla värmeväxlarna jämt i lokalen upp till 60 meter bort från det centrala värmesystemet. Höjdavstånd upp till 30 meter är möjligt.

Placering av slangarna
Värmevätskan pumpas genom de flexibla slangarna ut till värmeväxlarna och förs sedan tillbaka till det centrala värmesystemet. Slangarna kan av säkerhetsskäl och för att spara plats, placeras utmed väggarna .

Uppvärmning även i separata rum
Värmeväxlarna kan fördelas flexibelt i flera rum. Genom att placera dem i sidorum och/eller mindre delar av byggnaden, tar de värmen exakt dit där du behöver den.

top


Stöder utvecklingen av vindturbiner.

Besparingspotential
Jämfört med användning av fyra konventionella luftvärmare.
Du sparar upp till 70% i värmekostnader.

Din utmaning

Uppbyggnaden av en vindkraftspark tar mycket längre tid än planerat på grund av flertalet förseningar. Nu måste vi göra det bästa av situationen för att hålla tidsschemat och avsluta vindkraftsprojektet.

Vår lösning

Torka fundamenten med ytvärmaren HSH700
HSH700 förbereder vindturbinens betongfundament för fortsatt byggprocess. Genom att värma upp betongen härdas den på kort tid och byggnationen kan fortlöpa. Jämfört med den decentraliserade användningen av fyra luftvärmare sparar du upp till 70 procent i värmekostnader!

Ångspärr, värmeslangar, isoleringsmattor
Genom att placera ångspärren, värmeslangarna och isoleringsmattorna jämt på den färska betongytan får du optimala härdningsförhållanden för betongen. Efter några dagar har du ett stabilt fundament för din turbin.

Torka den nya färgen på tornet med HP252
Torka den nya färgen efter målningen av tornet, på nolltid med HP252. För att torka färgen placerar du värmaren på marken och värmeväxlarna i en bur som fästs på tornet. Så kan du mycket snabbt färdigställa vindturbinen .

top


Säker värme inom gas och oljeproduktion.

Smart kombination av varierande värmare.
Avisa rör och ledningar, tina up mark, värma upp utrymmen - vårt utbud av modeller ger rätt värmelösning för alla behov.

Din utmaning

Prospektering och brytning av olja- och gasfyndigheter under kalla vintermånader är endast möjligt med lämplig uppvärmning. Kraven för hela den tekniska utrustningen är extrema - från att klara av låga temperaturer till starka vindar och snöfall. Det finns även rigorösa säkerhetsföreskrifter. Nu måste du skapa idealiska förhållanden för varje arbetsområde genom att använda dig av rätt värmare.

Vår lösning

Vattenburna värmare förebygger att rör och ledningar fryser.
När du använder värmare håller du is och frost borta från dina rör och ledningar genom att vira värmeslangarna runt dem. Detta förebygger att vätskor och kemikalier fryser och blockerar rören.

Skyddar pumpar och ventiler
Även pumpar, säkerhetsventiler och området runt borrhålen skyddas från att frysa om man använder vattenburna värmare: placera värmeslangarna runt utrustningen för att nå optimal temperatur och för att hålla bort frost och is.

Luftvärmare för operativa borrplattformar.
Med luftvärmare som HI260 skapar du en angenäm och säker arbetsmiljö runt dina borrplattformar. Värmaren kan placeras bort från borrtornet och anslutas där den varma luften behövs, det ger en säker och varm arbetsmiljö för personal och utrustning. Genom att tillhandahålla värme till borrtornet, säkerställs optimal smörjning med tornets olja vilket i sin tur förlänger livslängden på ditt borrtorn.

Perfekt belysning - Ljustornet
Wacker Neusons ljustorn ger en perfekt belysning på din arbetsplats. Den mobila, kraftfulla belysningen skapar dagslik belysning, tack vare dess egna generator har den oberoende drift som via den stora bränsletanken ger upp till 73 timmars belysning.

top

Vi tror att du även kan vara intresserad av följande produkter: