Main Navigation
Main Content

Vattenpumpar för byggarbetsplatser

  • Enastående pumpkapacitet: idealiska för det dagliga arbetet på byggplatsen. Våra centrifugalpumpar lämpar sig perfekt för byggplatser som snabbt måste befrias från vatten, de kan hantera fasta partiklar med storlekar upp till 25, 40 resp. 50 mm.
  • PDI-pumpar hanterar fasta partiklar med storlekar upp till 41 mm och lämpar sig därmed idealiskt för dränering av slam- och avloppsvatten. Wacker Neusons diafragmpumpar minimerar stopprelaterade avbrott och möjliggöroövervakad drift. En lång livslängd kombinerat med optimala prestanda utmärker dessa pumpar.
  • Wacker Neusons dränkbara pumpar är avsedda för mångfaldiga användningsområden: högvattenlägen, torrläggning av byggplatser, diken eller vid översvämningar i byggnader. Men det är inte enbart vid hus- och grundbyggnad som de dränkbara pumparna uppfyller en mängd anspråksfulla uppgifter: även tömning av mindre dammar är inget hinder för de effektiva pumparna med flödesvolymer på upp till 2 440 l/min. De dränkbara pumparna utmärker sig genom hög prestationsförmåga och outtröttlig insats. Det gäller också när det rör sig om att pumpa ut stora vattenvolymer av smutsvatten med fasta partiklar.
  • Letar du efter en kompakt, självsugande dräneringspump med som är idealisk för mindre och kortfristiga arbetsuppdrag? Dessa högpresterande pumpar i PG-serien är utformade för vattentransport med mindre halt av fasta partiklar (storlekar upp till 6,5 mm). Dräneringspumparna är utrustade med impeller av gjutjärn som är enkel att justera, samtidigt som den har en lång livslängd och är underhållsvänlig.

Med pumpar från Wacker Neuson håller du din byggplats torr

Inträngande vatten och smutsvatten är alltid problem vid markbyggnad, på grävarbetsplatser eller vid schaktning. Vattnet kan påverka arbetet och t.o.m. förstöra byggmateriel. Kraftfulla pumpar som sörjer för en tillförlitlig dränering är därför efterfrågade.

Med Wacker Neusons pumpar har du ditt på det torra. Vi är specialister på byggmaskiner och kan med säkerhet leverera pumpar som passar för dina individuella behov. Med vår pumputrustning genomför du byggprojekten utan långvariga byggstopp.

Alltid fulla kapacitet

Wacker Neusons pumpar utmärker sig genom sin mångsidighet och höga kapacitet. Med uppfordringshöjder på upp till 48 m och sugvolym på upp til 2 440 l/min har våra byggplatspumpar verklig effekt, de visar samtidigt genom sin höga tillförlitlighet att de kan arbeta kontinuerligt t.o.m. vid höga halter av fasta partiklar. Även vid längre tids "sörpling" i lågvatten kan våra pumpar, genom sin robusta konstruktionen, uträtta ett torrkörningssäkert arbete.

Alla pumpar är inte lika varandra

För mångsidiga användningsmöjligheter står fyra olika pumptyper til ditt förfogande:

  • Med våra centrifugalpumpar får du ett mångårigt beprövat system som sörjer för snabb dränering på byggplatser. De uppnår också höga uppfordringshöjder, upp till 8 m.
  • Diafragmpumpar utmärker sig genom sin höga resistens mot fasta, spetsiga och skarpa partiklar. De lämpar sig väl när byggplatsen kontinuerligt måste befrias från smutsvatten eller inträngande grundvatten.
  • Särskilt tuffa är våra dränkbara pumpar, som är eldrivna och som sänks ned direkt i vattenflödet.

För snabb transport av färskvatten lämpar sig Wacker Neusons klassiska dräneringspumpar tack vare mycket stora uppfordringshöjder.

Högvärdiga material och solid bearbetning för långa driftstider

Vid användning av pumpar efterfrågas i synnerhet kvalitet för pålitlighetens skull. Detta gäller oavsett det handlar om bensin-, diesel- eller elmotorer. Våra pumpar levererar alltid topprestanda. Överlåt dräneringen till våra effektiva pumpar - därigenom får du alltid tillförlitlig kvalitet och förblir alltid på det torra.