Main Navigation
Main Content

RTX-SC3 - Den smarta fjärrstyrda vibrator-dikesvälten

RTX-SC3
RTX-SC3
RTX-SC3
Dikesvält RTX-SC3 - tredje öga
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - hydraulik
Dikesvält RTX-SC3
Dikesvält RTX-SC3
Dikesvält RTX-SC3
RTX-SC3-thumb
RTX-SC3
RTX-SC3
Dikesvält RTX-SC3 - tredje öga
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - i arbete
Dikesvält RTX-SC3 - hydraulik
Dikesvält RTX-SC3
Dikesvält RTX-SC3
Dikesvält RTX-SC3
RT-välten är idealiskt anpassad för komprimering av utgrävningar och grunder för fundament, vägar och parkeringsplatser. Komprimering av leraktig mark är RT`s specialitet. Fårfotstrummorna tillsammans med den justerbara centrifugalkraften uppnår optimala resultat. Tillgänglig med två olika trumbredder. Fjärrstyrningssystemet använder infraröd teknologi för maximal säkerhet: Maskinen inaktiveras så fort siktlinjen mellan operatören och maskinen bryts. Avståndssensorn stoppar RT’n så fort den rör sig inom 2 m från operatören.
  • Ett patenterat tredje infrarött mottagaröga på ovansidan av dikesvälten säkerställer att fjärrkontrollens kontakt bibehålls permanent, även i kurviga diken.
  • Underdelen är helt underhållsfri eftersom drivsystem och vibratorer är permanent smorda. Detta gör den mest ekonomisk att använda genom hela sitt serviceliv.
  • Vibratoraggregaten under axeln i varje trumma betyder mer effektiv överföring av komprimeringskraften till marken, vilket i sin tur medför enastående komprimeringsresultat. Som tillägg skall nämnas att den låga positionen på vibratoraggregaten också förbättrar maskinens stabilitet och minskar risken att maskinen välter.
  • Motorns kontrollmodul med diagnostiska LED-lampor övervakar maskinen funktioner som oljetryck, kylarnivå, motortemperatur, glödstift, batteri och luftfiltrets kapacitet.
  • RTx-SC3 - två vältar i en: Tillsatstrummorna tillåter enkel ändring mellan 82 och 56 cm. Monteringspunkterna är nära huven, skyddade mot tung nedsmutsning och skador.

Tredje infrarött mottagaröga

Ett upphöjt infrarött mottagaröga på ovansidan av dikesvälten säkerställer att fjärrkontrollens kontakt bibehålls permanent, även i kurviga diken.


Vibratoraggregaten är placerade under axeln i varje trumma: vilket betyder mer effektiv överföring av komprimeringskraften till marken och förbättrad stabilitet av maskinen. Midjeleden ökar manövrerbarheten runt kurviga byggsegment som ex. brunnslock utan att riva upp redan komprimerad mark.

 

 

Observera att produkttillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt att informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land.

Vi tror att du även kan vara intresserad av följande produkter: