Main Navigation
Main Content

Förarassistanssystemet VLS för Teleskoplastare

Bättre arbetsflöde med säkerhet.

Vertical lift system är redan väl beprövat inom lantbrukssektorn – vår innovation har ett flertal utmärkelser, även internationellt, med DLG-silverpriset för innovation 2011, EIMA-tekniska innovationspriset 2012 och Equitana-innovationspriset 2013.

Dessa priser visar synen på temat säkerhet och hur det utvärderas. Vertical lift system möjliggör ett flytande arbetsflöde som stödjer arbetet i en komplex användarmiljö, genom delautomatiska teleskoprörelser. Maskinens stabilitet är förbättrad genom näst intill vertikala lyft- och sänkrörelser.

Flytande arbetsflöde, undvikande av reducerad sänkhastighet av säkerhetsskäl och underlättad körning, ökar maskinens hanteringskapacitet. Erfarna förare kan arbeta ännu snabbare och säkrare med vls. Oerfarna förare får värdefullt stöd vid lyft och lastning. Vls-funktionen är effektiv vid lyftning och sänkning med teleskoplastaren TH412. Av tekniska orsaker har vls skapats med sänkningsfunktion för teleskoplastaren TH625.

Vinnare av flera innovationspriser

Spetsteknologi
Maskinen uppnår tippgränsen
bara när den sänker.
vls-förarassistanssystemet
Näst intill vertikal rörelse. Knappast någon förskjutning av belastningsmomentet i maskinens längdriktning.
gul linje = arbetsparameter
röd linje = svar från lastsystemet

Du kan välja mellan två olika arbetslägen

Staplingsläge

Exakt placering av pallar eller annat staplingsgods är också enkelt och säkert att utföra manuellt med teleskoplastare från Wacker Neuson. Vid sänkning i staplingsläge dras lastsystemet in vid en lutningsvinkel på > 40°. Vid en lutningsvinkel på < 40° dras lastsystemet endast in om det hotas av en överbelastningssituation. Alla funktioner kan åsidosättas med joysticken.

Skopläge

Skopan är utformad för effektiv hantering av allt återfyllningsmaterial. Förhållandet mellan indragningsrörelsen gentemot sänkningsrörelsen är utformat så att maskinen inte går över i överbelastningsområdet, även vid maximal nyttolast.


Alla Wacker Neuson teleskoplastare är utrustade med Vertical Lyft System.