Main Navigation
Main Content

Stavvibratorer

  • Hög användarkomfort och maximal flexibilitet erbjuder den högfrekventa stavvibratorn med inbyggd omformare. Stavvibratorerna kan anslutas till varje normalt eluttag med fortsatt hög varvtals- och komprimeringskvalitet.
  • Klassikern bland våra stavvibratorer. Vårt beprövade maskinkoncept består av en elmotor som är inbyggd i vibratortuben. Till detta används en speciellt härdad vibratortub och en extremt robust anslutningskabel. Detta koncept erbjuder lång livslängd och ett attraktivt förhållande mellan kvalitet och pris.
  • Önskar du en stavvibrator som är helt anpassad till dina behov? Med Wacker Neusons modulsystem möter det inga problem. Det är bara att välja mellan förbrännings- eller elmotor, passande böjlig axel och vibratortub, så är den klar. På detta sätt kan HMS-serien anpassas särskilt till dina önskemål och krav.

Klassikern för betongkomprimering

Betongvibratorer hör till de klassiska maskinerna vid betongkomprimering. De är nödvändiga för att trycka ut luft från flytande betong genom vibration. Deras insats gör betongen fastare och motståndskraftigare.

Ofta menar man stavvibrator eller tubvibrator när talar om betongvibrator. Orsaken till det är att det huvudsakliga arbetet inuti betongen utförs av vibratortuben. Vibratortuben hålls kvar i den färska betongen för att denna ska komprimeras. Vibratortubens inbyggda elmotor driver vibrationerna som fortplantar sig med minst 6 000 varv/min. Den färska betongen sätts på så vis i svängning av vibratortuben och luftblåsorna stiger uppåt. Den typiska vibrationsfrekvensen hos betongvibratorer ligger på ca. 200 Hz. Denna frekvens krävs av våra betongvibratorer för att åstadkomma en tillräcklig vibrationseffekt. Kapaciteten har stort inflytande på ekonomin i komprimeringsförfarandet och på arbetsresultatets kvalitet.

Betongvibratorer i olika modellvarianter

Våra betongvibratorer finns i olika modeller och olika utföranden. Våra maskiner består av en motor, en böjlig axel och en vibratortub. Vibratortuberna finns i olika längder och med ett flertal diametrar. Tublängderna ligger på mellan 30 och 60 cm och diametrarna på mellan 3 och 10 cm. Ju större tubdiameter desto större är den inbyggda obalansen, därmed utökas också betongvibratorns verkningsdiameter i betongen. Formen på vibratortuben kan du också välja efter önskemål. Oavsett om tubens utsida är kantig eller rund, blank eller gummerad – verkningssättet är alltid detsamma oberoende av vibratortubens form och beläggning.

Betongvibratorns böjliga axel – som på eldrivna tuber också kallas för slang - tjänar som hållare för vibratortuben. Den böjliga axeln är tillverkad av ett hållbart, vattentätt och fast material som håller den är stabil, också vid tuffa betongarbeten. De böjliga axlarna (slangarna) på våra betongvibratorer finns i många olika längder. Det är mycket viktigt, vid vibrering av t.ex. markplattor och våningsdäck rekommenderas korta, böjliga axlar. För kolonner och pelare krävs smal och hög utrustning såsom långa böjliga axlar för betongvibratorn. Praktiska handtag underlättar härvid arbetet. Handtaget passar handen bättre än slangen och lämpar sig framförallt för komprimering av platta komponenter eller för användning i prefabriceringsfabriker. Betongvibratorna erbjuds valfritt med elmotor eller förbränningsmotor för bensin eller diesel. Båda drivningarna lämpar sig lika väl. Dock är det viktigt att betongvibratorns motor är kraftfull och av hög kvalitet, den måste ha kraften att driva tuben med oförminskat varvtal även vid högre belastning i fastare betongkonsistens.

Hitta den passande betongvibratorn för ditt arbetsområde

Betongvibratorns diameter ska väljas så stor som möjligt. Därigenom kan betongkomprimeringens arbetscykler hållas kortare och det förminskar också slitaget. Begränsande faktorer för tubdiametern är oftast armeringstätheten och utrymmet mellan tubens nedstick. Det måste garanteras att betongvibratorn inte fastnar i armeringen vid arbetet. Verkningsdiametern för en god maskin motsvarar ungefär tio gånger tubens diameter. Kvalitativt högvärdiga stavvibratorer upprätthåller driftsvarvtalet i färsk betong praktiskt taget konstant och har därigenom en betydligt högre komprimeringseffekt i jämförelse med de stavvibratorer vars driftsvarvtal sjunker vid belastning.