Main Navigation
Main Content

Frekvensomformare

  • Riktiga lättviktare. Dessa frekvensomformare är lätta att transportera och därmed flexibla att använda: De kompakta måtten och den extremt lätta vikten möjliggör enkel förflyttning.
  • Våra stationära frekvensomformare lämpar sig perfekt för individuella kundönskemål, utan några kompromisser vad gäller säkerhet och hög kapacitet.

Frekvensomformare - från växelström till likström

Med Wacker Neusons frekvensomformare omvandlar du enkelt växelström till den likström som behövs för drift av motor- eller stavvibratorer. Beroende på modell kan du använda en stationär, mobil, kontinuerlig eller selektiv frekvensomformare. Om du önskar en robust frekvensomformare med lång livslängd och lågt underhållsbehov som du kan förlita dig på till 100 %, då beslutar du dig för en frekvensomformare från Wacker Neuson.

För varje byggplats finns en passande omformare

Oavsett om det gäller betongarbeten på en villa, en stor byggplats med stora byggnadskomplex eller ett infrastrukturellt byggprojekt – våra frekvensomformare levererar alltid samma prestanda med hög grad av tillförlitlighet. Strömmen från uttagen anpassas till driften av betongvibratorerna. På så sätt bibehålls en ständigt passande spänning och frekvens.

Vi erbjuder dig två olika portabla frekvensomformare: Den mest tillförlitlig grundmodellen är den mekaniska frekvensomformaren, medan den elektroniska omformaren uppfyller de högsta kraven på prestanda. De stationära omformarna lämpar sig särskilt i anläggningar för prefabricerade betongdelar. Där integreras de helt i en produktionsanläggning och erbjuder skräddarsydda anpassningsmöjligheter.

Snabb insats av frekvensomformare genom enkelt handhavande

Vårt krav är att utveckla maskiner och utrustnings om är lätta att hantera. Detta gäller i synnerhet för betongkomprimering med motor- eller stavvibratorer. En snabbt etablerad elanslutning med passande frekvens och spänning är den viktigaste förutsättningen för betongbearbetning. Våra frekvensomformare är därför utformade så att de tillåter en så snabb och enkel användning som möjligt.

Wacker Neusons frekvensomformare - säkra, underhållsfria och robusta

Våra frekvensomformare reglerar t.ex. variationer i nätspänningen eller starka avvikelser i belastningen när olika maskiner ansluts. För den nödvändiga säkerheten står lättåtkomliga jordfelsbrytare eller säkringar.

Genom galvanisk separering via isolationstransformator åstadkoms dessutom en säker drift. Även vid regn, vattenstänk eller damm uppfyller Wacker Neusons frekvensomformare sin uppgift, utan begränsningar. Det robusta höljet skyddar frekvensomformaren från skador, som en ytterligare fördel garanterar den solida konstruktionen ett lågt underhållsbehov.

Wacker Neusons frekvensomformare levererar full energi – kapacitet som du kan lita på.