Main Navigation

Main Content

Fyrtakts stamp: Lång livslängd och låg oljeförbrukning

Fyrtakts stamp: Lång livslängd och låg oljeförbrukning
BS 50-4s framvy - WM 100 motor
BS 50-4s bakvy - WM 100 motor
BS 60-4s framvy - WM 100 motor
BS 60-4s sidovy - WM 100 motor
BS 50-4As framvy - Honda motor
BS 50-4As bakvy - Honda motor
BS 60-As bakdetaljer - Honda motor
BS 50-4As detalj - avstängning vid låg oljenivå
BS 60-2i och BS-50-4; exempel på möjliga användningsområden
Fyrtakts stamp: Lång livslängd och låg oljeförbrukning
BS 50-4s framvy - WM 100 motor
BS 50-4s bakvy - WM 100 motor
BS 60-4s framvy - WM 100 motor
BS 60-4s sidovy - WM 100 motor
BS 50-4As framvy - Honda motor
BS 50-4As bakvy - Honda motor
BS 60-As bakdetaljer - Honda motor
BS 50-4As detalj - avstängning vid låg oljenivå
BS 60-2i och BS-50-4; exempel på möjliga användningsområden
Suveräna egenskaper för Wacker Neusons fyrtakts stampar är den kompakta designen och dess kraftfulla prestanda. Hög slaglängd, hög slaghastighet och hög slagenergi i kombination med snabb framåtrörelse ger ett utmärkt resultat.
  • Motor med god effektreserv: Under normala driftförhållanden arbetar den robusta motorn en bra bit under dess maximala kapacitet, detta skyddar motorn och ökar dess livslängd.
  • Skydd mot för låg oljenivå: Honda GX100 har indikator för oljenivån som hindrar motorn från att starta med för låg oljenivå.
  • Ett unikt luftfilteringssystem med fyra nivåer ger en dammfri motor för längre livslängd och förbättrad hållbarhet. Systemet innefattar ett sista-chans filter som skyddar motorn vid filterunderhåll.
  • Enkel hantering av två- och fyrtaktsmotorer: Att bränslekranen är integrerad med gasreglaget innebär att det bara är ett reglage för att gasa och stänga av.
Observera att produkttillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt att informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land.

Vi tror att du även kan vara intresserad av följande produkter: