Main Navigation

Main Content

Schaktskopa
Schaktskopa
  • Förstärkt kant för utjämning av underlag
  • Markutjämningsarbete kan utföras i ett moment
  • Som tillval finns förlängning till bakväggen vilket möjliggör ytterligare arbeten (t.ex. snöborttagning)
Observera att produkttillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt att informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land.